• Международни договори

  • IT и телекомуникационни договори и разпоредби

  • Консултантски услуги в сферата на миграцията и за чужденци

  • Съдебни дела в сферата на търговията

  • Правни консултации за авиационния сектор

  • Консултиране относно търговска марка и патент

  • Двойно гражданство в Турция, България, Гърция, Черна гора и Македония.

prev next

Добре дошли в Адвокатска кантора „Чавдар“…

Нашето разбиране за професионално обслужване е  безкомпромисния ни подход към качеството. Когато това се комбинира с дългогодишният ни опит в практиката, ние научихме как трябва да бъдат предоставени професионалните правни и консултантски услуги. Ние се гордеем, че сме  абсолютните носители на качествени услуги, благодарение на дългогодишните ни социалните отношения, които изградихме заедно с наученото от нас.

Международни договори ( на български и английски език )

Изготвяне на търговски проектодоговори, свързани с бизнес начинания и тяхното договаряне.

 

Съдебни дела в сферата на търговията

Проследяване на съдебни дела във връзка с търговски спорове.

IT и телекомуникационни договори и разпоредби

Подготовка и договаряне на споразумения за чуждестранни и местни клиенти в сферата на IT и телекомуникациите.

 

Правни консултации за авиационния сектор

Подготовка и договаряне на авиационни споразумения. Предоставяне на правни становища за проектите в авиационния сектор.

Съдебни дела в сферата на търговията

Процедура за кандидатстване за турско гражданство, осъществяване на  дейностите по правните въпроси в координация със Служба „Миграция“ – Турция. 

 

марка в патентното издание

Кандидатстване за търговска марка и патент, тяхното проследяване и предоставяне на правни становища относно защитата на правата на притежателите на търговска марка / патент.