Av. Nedret ÇAVDAR

Av. Nedret ÇAVDAR

Bulgaristan, Şumnu Doğumludur. Bulgarca ve İngilizce Konuşmakta olup aynı zamanda Adli ve Noter yeminli tercümandır. Telsim ve Vodafone GSM şirketlerinin 15 sene boyunca Hukuk Müşavirliği ve Hukuk Bölüm Başkanlığı  yapmıştır. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI Projelerin Hukuki Danışmanlığını yapmış ve yapmaya devam yapıyor. 2002 yılından beri kendi hukuk ofisinde ekibiyle birlikte avukatlık yapmaktadır. 2 asistan, 1 Stajyer Avukat ve 1 Avukat’tan oluşan ekibi vardır. 

Uzmanlık Alanları: Şirket Kuruluşları, Ticari Davalar, Alacak Davaları, İmar Davaları, İmar Barışı, Gayrimenkul Davaları, Mal Paylaşım Davaları, Telekom, IT Alanlarında Hukuk Danışmanlığı, Marka Hukuku, Marka ve Patent Tescili, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Türk Vatandaşlığı’na Başvuru, Yabancıların Çalışma İzinleri, Bulgaristan Oturum, Bulgaristan Vatandaşlık, Bulgaristan Vatandaşlarının Kütük Birleştirme İşlemleri, Karadağ, Montenegro Oturumu ve Yatırımları, Yunanistan Oturum ve Vatandaşlık, Makedonya Oturum ve Vatandaşlık, Spor Hukuku, Havacılık Projeleri  konularında çalışmaktadır. 

İstanbul Hakkında...

 
İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biridir ve kıtalararası bir şehirdir. Ülkenin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.